آموزش های مجازی


درخواست نهایی 2011 | Margin Call

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

وال استریت 1987 | Wall Street

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

رکود بزرگ 2015 | The Big Short

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

اگه می تونی منو بگیر 2002 | Catch Me If You Can

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

گرگ وال استریت 2013 | The Wolf of Wall Street

باشگاه کش فلو
سینما ثروت
رایگان

تورم ؛ راز ثروت دولت ها | رابرت کیوساکی

باشگاه کش فلو
مقالات
رایگان