آموزش های مجازی


وقتی پول ملت ها را نابود می کند!

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
199,000 تومان 19,900 تومان
00:30:53

محافظت از دارایی ها به روش رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
35,000 تومان 4,000 تومان
00:12:34

شش قدم سرمایه گذاری در املاک با کیوساکی

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
227,000 تومان
01:04:28

10 چیزی که ثروتمندان در مورد پول به فرزندان خود می آموزند

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
55,000 تومان رایگان
00:14:34

هفت راز داشتن آزادی مالی

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
50,000 تومان 5,000 تومان
00:17:46

ثروت شما در حال دزدیده شدن است!

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
25,000 تومان 3,000 تومان
00:15:54

خلاصه مصاحبه رابرت کیوساکی با London Real

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
15,000 تومان 4,000 تومان
00:24:24